yangın kapısı firması logo

Ara 14

Bir önceki makalemizde yönetmeliğin 50. Maddesinde bir kısmı açıklanmıştır. Bu makalemizde 50. Maddenin açıklanılmasına devam edilecektir.

Tek çıkış kapısının yeterliliği en uzak nokta ile çıkış kapısı arası 15 m’den fazla mesafeye bağlıdır. Böyle durumlarda tek çıkış kapısı yeterlidir.  Ancak:

  • En uzak noktadan otel yatak odasına veya süit odaya uzaklık 15 m’den fazla ise en az iki çıkış kapısı bulunmalıdır. Yani 2 çıkış kapısının varlığı 15 m’ye bağlıdır.

 

  • Otelin her tarafında yağmurlama sistemi varsa süit ya da yatak odası farketmez bunların en uzak noktaya mesafesi 20 m’yi aşmamalıdır.  .

 

Kaçış uzaklığı, yatak odası veya süit odanın çıkış kapısından başlayarak bir kaçış merdivenine, dış kaçış geçidine veya dış açık alana açılan çıkış kapısına kadar olan ölçüdür.

 

Yalnızca tek yönde koridor boyunca kaçış imkânı var ise, kaçış uzaklığı en uzaktaki yatak odası çıkış kapısından itibaren ölçülür. İki yönde kaçış sağlanabiliyor ise, kaçış uzaklığı her bir yatak odasının çıkış kapılarından ölçülür.

Havalandırma eğer İç koridorlarda yoksa; mevcut binalarda yağmurlama sistemi 45 m ve mevcut olmayan binalarda ise yağmurlama sistemi 30 m mesaferle duman kesicileri konur ve buralarda aşağıdaki şartlara uyulur:

  • Yangına en az 60 dakika dayanıklı duman kesicileri olur. Bölme içinde yer alan kaçış kapılarının yangına en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz nitelikte olması şarttır. Duman kesicilerin, koridoru kuşatan duvar da dâhil olmak üzere, bütün kat yüksekliğince tavana veya çatı örtüsünün altına kadar devam etmesi ve ara kesitleri sıkıca kapatması gerekir.
  • Bölmelerinde duman kesicileri ile meydan getirilen ve hepsinden çıkışa, kaçış için oluşturulan merdivene, dışarıya kaçış geçidine ya da kaçma rampasına direkt engelsiz erişim sağlanmalıdır.
  • Camlı kapılar hariç olmak üzere duman sızdırmaz kapılara, , alanı her bir kanat yüzey alanının en az % 25’i değerinde net görüş sağlayan cam paneller konulur.
  • Duman sızdırmaz kapılar tek veya çift kanatlı olabilir. Ancak, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve kanatların, içinde yer aldığı boşluğu bütünüyle kapatması şarttır. Kasaların duvar boşluğuna güzel bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor  ve döşeme ile kanat ile arasındaki aralık 4 mm’yi aşmaması gerekir.
  • Duman sızdırmayan kapılar normal durumlarda kapalı durumda tutulması zorunludur. Fakat, bu kapılar algılama sistemiyle çalışan elektro-manyetik ya da elektro-mekanik düzenekler ile otomatik olarak kapatılabiliyor ise açık şekilde tutulabilir.