yangın kapısı firması logo

Ara 14

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin dördüncü bölümündeki bina kullanım sınıflarına göre özel düzenlemeler kısmında oteller, moteller ve yatakhaneler ile ilgili yangın güvenliği ve yangından korunma durumu nasıl olur izah edilmiştir. Konuyla alakalı amir hükümler yönetmeliğin 50. Maddesinde belirtilmiştir.

Bu bağlamda otellerin, motellerin ve diğer binaların yatakhane olarak kullanılan bölümleri şu şartlara uygun olmalıdır:

  • Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılmalıdır. Burada duvar olası bir yangın felaketinde 60 dakikaya kadar dirençli olan malzemeler ile yapılması gerekiyor.

Toplam yatak sayısı 20’den fazla veya kat sayısı ikiden fazla olan otellerde her katta en az 2 çıkış sağlanmalıdır. Bu şarttaki kriter yatak sayısı ve kat sayısıdır.

Yatak sayısı 20’den az ve yapı yüksekliği 15.50 m’den az olan bina veya bloklarda, merdiven korunumlu yapıldığı veya basınçlandırıldığı takdirde, tek merdiven yeterli kabul edilmelidir.

  • İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir.
  •  İç koridorlar, bir dış duvarda yer alan boşluklar ile doğal yolla havalandırılır veya mekanik duman tahliyesi yapılmalıdır.
  • Yatak odası koridoruna açılan diğer odaların veya koridorun bir parçasını oluşturup kaçışları tehlikeye sokabilecek diğer mekânlar için, yatak odalarıyla aynı düzeyde bir kompartıman özelliğinin sağlanması şarttır.

Bir dış koridor ile erişilen otel yatak odalarında ise olması gereken şartlar şunlardır: aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

  • Yatak odalarının, yangına en az 60 dakika dayanıklı bir duvar ile dış koridordan ayrılması gerekir. Ancak, parapet üst kotu koridor bitmiş döşeme üst kotundan 1.1 m veya daha yukarda konumlandırılan yanmaz malzemeden yapılmış havalandırma boşlukları için bu şart aranmaz.
  • Dış koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması gerekir.
  • Dış koridorlarda dış kaçış geçitlerine ilişkin en az genişlik, döşemede kot değişimleri, çatı korunumu koridor dış kenarı boyunca korkuluk yapılması ve benzeri şartlara uyulması gerekir.

Yönetmeliğin 5. Maddesinin izahına bir sonraki makalemizde değinilmeye devam edecektir.