yangın kapısı firması logo

Ara 14

İnsanlar varoluşundan bu yana kendisini koruyan, güvenli, rahat yaşanabilecek, iklimsel ve kültürel koşullara uyum sağlayan yapılar inşa etme çabasında olmuştur. Diğer yandan nüfusun artması, doğal kaynakların azalması, uluslararası rekabet, enerji maliyetlerinin artması, çevre kirliliği ve konfor şartlarını iyileştirme gibi sebepler bina tasarım yaklaşımına yeni boyutların dahil edilmesini zorunlu kılmıştır. Bu durum sonucunda binalar hem modern hem de yüksek bina statüsünde yapılmaktadır.

 

Günümüzde sayıları gittikçe artan ve gelecekte, gelişen teknoloji ile yapılan binaların yönetimi, acil durumlara karşı korunması daha verimli bir şekilde yapılacak, kullananların gereksinimlerine daha iyi, hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilecektir.

 

Binalar için yangına yönelik risk analizlerinin yapılması gerekir. Bu doğrultuda acil durum senaryolarının oluşturulmalıdır. Tahliye sistemleri, yangın alarm sistemi, uyarı sistemlerine yönelik projelerin gereklerini yerine getirmelidir. Binanın mevcut durumunu tespit edilmeli ve ihtiyaçlar ortaya konulmalıdır.  İlgili mevzuat gereği yangın algılama sistemleri, tahliye sistemleri, uyarı sistemleri ve yangın senaryosunun değerlendirilmelidir. Bu sistemlere yönelik uygulamanın yapılması önleyici faaliyetler olarak olası bir tehlikeye karşı hazırlıklı olmak anlamını taşımaktadır.

 

Modern binalar tasarımdan kullanım aşamasına kadar farklı sistemlerin birbiriyle ilişkilerinin sağlandığı binalardır. Modern binalarda mekanik, elektrik ve elektronik olarak sistemlerle verilerin ölçülmesi kaydedilmesi ve analizlerinin yapılarak otomatik karar verilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

 

Yüksek bina; yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar olarak ifade edilebilir. Yüksek binalarda algılama sistemi çalışma prensibinde; sistem yangını algılar, yangını söndürmez ya da kontrol altına almaz. Bu nedenle yangının kontrol altına alınması için aktif yangın koruma sistemi veya pasif koruma sistemleri ile entegre edilmelidir.  Binada, yangın ihbar ve alarm sistemi uygulanmalıdır. Bu sistem yangın paneli ve alarm ünitelerinden oluşmuştur. Yangın algılama ve uyarı sistemi sıcaklık artışı ya da duman detektörlerinin sinyal alması ile sesli ve ışıklı alarm vermesi ile sağlanmıştır.

Kamera güvenlik sistemi ile entegre olarak hangi dedektörden uyarı geldiyse sorumlu kişinin ekranına görüntüsü yansıtılmaktadır. Yangın merdivenleri, yangın güvenlik holleri, pompa dairesi duvarları ve kapılar yangına dayanıklı tesis edilmelidir. Yağmurlama sistemi projeye uygun yapılmış ve duman kontrol sistemi yangın damperi ile egzozlardan sağlanmalıdır. Bina genelinde yangın güvenliği ile sistem çalışabilirliğinin denetimi yapılmaktadır. Yangın söndürme tüpleri ve sağlık güvenlik işaretlerinde eksiksiz bir şekilde montajı yapılmalıdır.