yangın kapısı firması logo

Ara 14

Mimarlık ve mühendislik, günümüzde daha önceki dönemlerde olduğundan çok daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bunun sebeplerinin başında binalara yönelik ihtiyaç ve beklentilerin artması ile teknolojideki gelişimdir.

Mimarlık, Mühendislik, İnşaat firmalarının, tasarım süreci boyunca ve tasarım sonrasında kontrol etmeleri gereken yangın güvenliği, akustik, sürdürülebilirlik gibi birçok kriter vardır. Tüm binalar tasarlanırken, projelendirilirken ve yapılırken yasalara, yönetmeliklere ya da kısa meri mevzuata uymaları gerekiyor. Bina yapılıp kullanıma açılacağında da meri mevzuat kapsamında yasalara, yönetmelikleri uygunlukları kontrol edilir. Bu meri mevzuata örnek vermek gerekirse binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği yangın kapıları gibi tüm güvenlik önlemleri alınmış ve uygulanıyor olmalıdır.

Tabi ki sadece bu yönetmelik değil inşa edilecek bina işlevine ve ele alacakları kıstaslara göre birçok farklı yönetmeliğe de uyulması gerekiyor. Dolayısıyla mimarlık, mühendislik ya da kısaca tüm proje, tasarım ve inşaat işi ile uğraşan herkes bunların tüm mevzuatını göz önünde bulundurmalıdır.  Bu kapsamda genel bir örnekle de bilgi sistemlerinin gelişiminden de bahsedelim.

Bir firma bir projeyi gerçekleştirebilmek için öncelikle ruhsat alması gerekiyor. Ruhsat alımı sürecinde inşa edilen ya da edilecek binanın yönetmeliklere uygun olup olmadığı yetkili merciler tarafından kontrol ediliyor. Hemen hemen bundan 10-15 yıl öncesi yönetmelik kontrolleri uzmanlar tarafından ve elle yapılmaktaydı. Fakat bu işlem çok fazla iş gücü ve zaman gerektirir ve ayrıca hatalara açık bir yöntemdi.

Yapım ya da kullanım sürecindeki hataların ortaya çıkmasını engellemek ya da en azından azaltmak için yönetmelik ve şartname kontrollerini otomatik hale getiren yazılımlara ihtiyaç duyulmuş ve uygulamaya alınmıştır.

Günümüzde yönetmelik kontrolünün insana dayalı olmasını değiştirebilecek iki gelişme yaşanmaktadır. Bunlardan ilki Yapı Bilgi Sistemi adı verilen ve yapıların 3B obje modelleri şeklinde çizildikleri bilgisayar uygulamalarının gelişmesi ve bu sayede çizilen projelerin bilgisayar tarafından yorumlanabilen objeler haline gelmesidir.

İkinci gelişme de 20. yüzyılın ikinci yarısında, yapay zekânın bir kolu olarak ortaya çıkan, bir insan uzmanı taklit eden, onun verdiği uzmanlık hizmetine yakın hizmetler veren uzman sistemler geliştirilmeye başlanmasıdır. Uzman sistemlerle, Yapı Bilgi Sistemlerinin gelişip beraber çalıştırılmaları sayesinde yakın bir gelecekte herhangi bir Yapı Bilgi Sistemi uygulamasında çizilen bir yapının istenen bir kural tabanı dâhilinde incelemesi yapılabilecek ve çıkan sonuçlar tasarımcıya geri beslenebilecektir.

Bu alanda otomatik yönetmelik kontrol sistemi geliştirmek için devam eden çalışmalara da uygulamalarda rastlanmaktadır.