yangın kapısı firması logo

Ara 14

İnsanlar hayatları boyunca çevrelerinde meydana gelen doğa olayları ve çeşitli afetlerin tehdidi altındadırlar. Bu sebeple insanlar yaşadıkları yer ve mekanların can güvenlikleri acısından emniyetli olmasını isterler. İnsanların can güvenliğinin sağlanması, taşıyıcı sistem araştırmalarında en temel amaç olarak ortaya çıkmıştır. Çağımızda özellikle depremler sonrasında dünyanın bir çok ülkesinde ve son zamanlarda Türkiye’de hafif çelik konutlar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bunun dışında hafif çelik sistemle ilkokul, derslikler, şantiye ve yönetim yapıları, ardiye gibi yapılar yapılmaya başlanmıştır.

Yapılarda yangın güvenliği için uygulanması gereken temel bileşenleri bulunmaktadır. Bunlar; yapı tasarımı, bina kullanımı, yangın önlemleridir.  Meydana gelebilecek yangınlara karşı tasarlama işlemi planlamada yapı tasarımı olarak ifade edilebilir. Yapıların kullanım amaçlarına göre yangına karşı alınacak önlemlerin birbirlerinden farklı olması ise kullanımla alakalı bir konudur. Yangın güvenliği önlemi ise afete karşı alınabilecek önlemleri içermektedir.

Yangına karşı mukavemeti düşük olan galvanize hafif çelik profiller hafif çelik konutların taşıyıcı sistemi şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu malzeme yangın sırasında galvanizleme etkisiyle ortama zehirli gaz çıkardığı bilinmektedir. Yangına karşı güvenli bir yapı oluşturulması için farklı yöntemlerin kullanılması elzem hale gelmiştir. Başka bir açıdan bakıldığında ise çelik strüktürün zarar görmesi yangının en kötü sonucu şeklindedir denebilir. Çelik taşıyıcı sistemi zarar gören yapılar yangın sonunda ani olarak çökmektedir. Alınan güvenlik önlemleri hafif çelik sistemin ani çökmeler sonucunda oluşabilecek can ve mal kayıplarını önlemek açısından önemlidir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan hafif çelik sistemler, farklı yapılarda kullanılmaktadır. Çoğunlukla endüstri yapıları, imalathaneler gibi kullanım alanları bulunmaktadır. Ancak son yıllarda meydana gelen depremler sonucu hafif çelik sistem konutlar yapılmaya başlandığına da rastlanmaktadır.

Yangın ve nem gibi çevresel şartlara karşı çeliğin yapısal özelliğinden dolayı mukavemetinin düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Yangın mukavemet düşüklüğü hafif çelik konutların en zayıf yanıdır denilebilir.

Yangın, kontrolümüz ve isteğimiz dışında meydana gelen yanma reaksiyonu olduğundan malzemelerin kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Bunun için yangın için en güvenli malzemeler kullanılmalıdır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda malzemelerle ateş arasında ilişkileri de açıklamakta fayda vardır. Bunları; ısı iletimi, ısı tutma yeteneği, ısı geçirgenlik, ısı atalet, genleşme şeklinde sıralamak mümkündür. Ayrıca sıcaklık, maddenin içerisinde bulundurduğu ısı enerjisidir. Atomların hareketi ve titreşmesi ile ısı oluşur ve titreşim soğukta daha yavaş, sıcakta daha hızlı gelişir. Isı sıcaktan soğuğa doğru hareket eder. Yapı duvarları tabakalardan oluştuğundan ısı bu katmanlardan geçerek iletilir. Her malzemenin atom yapısı farklı olduğundan atom titreşimleri de farklılık gösterir. Bu nedenle her maddenin ısı iletkenliği farklı özelliktedir.