yangın kapısı firması logo

Ara 14

Teknolojik imkânların ve ihtiyaçların etkisiyle kompleks ve yüksek yapılar hayatımıza her geçen gün daha fazla girmektedir. Binalar daha çok kompleks hale gelirken olası yangına meyil oranında da artışlar olduğu görülmektedir. Bu durumda alınması gereken tedbirleri gün geçtikçe daha da hızlandırılması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda ekonomik gelişmelerin tetiklediği yüksek ve kompleks bina yapımı için elbette gerekli yangın güvenliği tedbirleri de alınmakta ve alınmaya da devam edilmelidir.

 

Yapı konusundaki değişim ve gelişim yapılarla ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. O yüzden hem binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hem de diğer mevzuat ve standartlar her geçen gün gelişen duruma göre sürekli güncellenmelidir.

 

Örneğin yüksek ve kompleks bir yapıda muhtemel bir yangın esnasında çok ciddi can ve mal kayıpları yaşanabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak ona göre tedbirler alınmalıdır. İnsanların kaçış olanaklarının sınırlılığı, itfaiye olanaklarının yangına ulaşmasındaki zorluk, insan yoğunluğu nedeniyle kompleks ve yüksek yapıların yangın güvenliği açısından iyi planlanmaları gerekmektedir. Her türlü senaryo olası tüm afetler için uygulamalı bir şekilde dizayn edilmelidir. Çünkü böyle bir durumda yapıdaki alt ve üst yapı tesisatlarından tutunda bir çok kullanılabilir yerin paramparça olduğu geçmişteki yangın tecrübelerinden görülebilmektedir.

 

Bu güne kadar yaşanan yangın deneyimleri yangın güvenlik taktiklerini, yönetmelik ve standartların oluşumunda etkili olmuştur. Ancak bu deneyimler, bizlerin güvenlik tatbikatları ile yönetmelik ve standartların sürekli güncellenmesine de vesile olmalıdır. Çünkü ekonomik ve teknoloji sürekli gelişmekte ve yeni güncellemelere ihtiyaç duymaktadır.

 

Hızla yaygınlaşan kompleks ve  yüksek yapılar üzerinde yangın etkisi  ve yapıların yangın güvenliği gelişimi denetlenerek değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Değerlendirmeler ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak bir an önce tüm tedbirler masaya yatırılıp olası kötü sürprizler bertaraf edilmelidir.

 

Bu değerlendirmelerde yangın olgusu, nedenler, sonuçları ile yangın-yapı ilişkisi ele alınarak geniş kapsamlı planlar üretilmeli ve uygulamaya dönük olmalıdır.

 

Yangının çevresel, yapısal, bireysel ve malzemeye etkileri ve yangın güvenliği taktikleri ve aktif-pasif yangın güvenliği tedbirler her şekliyle incelenerek ilgili birimlerin bilgisine ve gereğine sunulmalıdır.

 

Yangının kompleks ve yüksek yapılara olumsuz etkisi daha fazla olacağından bunlarla ilgili daha hassas tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Çünkü kompleks ve yüksek yapıların yangın güvenliği farklılıkları bulunmaktadır. Bu çerçevede kompleks ve  yüksek yapılarda taşıyıcı sistem, cephe ve planlama açısı önemli bir husustur.