yangın kapısı firması logo

Ara 14

Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu yangın olayı meydan gelir. Bir doğal afet olarak da nitelenebilecek yanma olayı bir kimyasal reaksiyon olarak nitelendirilebilir. Yangın olay ve olgusunun oluşması ile manevi ve maddi birçok kayıplar ortaya çıkabilir. Yangın çıkmasına engel olacak önleyici tedbirler büyük bir oranla yangından korunmada en öncelikli bir yöntemdir. Bu kapsamda yangın sistemleri yangın tehlikesine karşı kurulmalı ve işletilmelidir. Söz konusu sistemlerin ise yangın tehdidini ortadan kaldırmada en güçlü ve belirleyici bir yöntem olduğu ifade edilebilir.

İş güvenliği açısından risk faktörleri son dönemde artan sanayileşmeyle birlikte artış göstermiştir. Söz konusu bu risk faktörleri içinde de yangın riski önem kazanmıştır. Ve hatta faktörler içerisinde ilk sıralarda yer almaya devam etmektedir.

İşyerleri açısından konu değerlendirildiğinde yangın güvenlik sistemleri bir işyerinin kuruluş aşamasında üzerinde önemle durulmalıdır. İşyeri faaliyete başladığı andan itibaren düzenli takipleri yapılmalıdır. Yangın güvenlik sistemin verimli ve düzgün çalışması her an sağlanmalıdır.  Verimli ve düzgün çalışması ve sistemde bir aksaklık meydana gelmemesi için bir risk faktörleri haritası oluşturulmalıdır. Bu bağlamda yangın güvenlik sistemlerini incelemek gerekirse dört başlık altında sıralamak mümkündür;

  • Tehlike ön analizinin yapılarak ortaya konulması,
  • Mevcut yangın sistemleri kontrol listesinin yapılması ve kontrolünün sağlanması
  • Çalışanların görüş ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla anket çalışması yapılması en iyi sistemin kurulmasına yönelik çaba sarf edilmesi
  • İlk üç madde değerlendirildikten sonra risk değerlendirmesinin yapılarak tedbirler alınması.

Genel olarak bir işyerinde yangına neden olabilecek durumlar ile yangın çıktığında alınacak etkin müdahale yöntemleri de bu kapsamda sıralamalıyız:

. Elektrik tesisatlarının yangın riskine karşı kontrollü halde olması,

. Çalışanların işyerinde bulundukları mekânda sigara içmemesi,

. Yangına neden olabilecek ekipmanların yanlış kullanılmaması ve doğru mekanlarda bulundurulması,

. Kimyasal benzeri hammadde, depo ürünü ya da v.b tüm malzemelerin uygun şekilde bulundurulması,

. Çalışma sırasında yangına neden olabilecek iş ekipmanlarına yönelik gereken tüm tedbirlerin alınması,

. Yangın tedbirleri alınmasına rağmen bir yangın olasılığı için çevreye ve kişilere yönelik koruyucu muhafazanın sağlanmış olması,

. Eğer bir kaynak işlemi gibi yangına neden olabilecek çalışmalar yapılıyorsa tedbirlerin üste seviyelerde olması,

. Yangın vb. doğal afetlere yönelik her işyerinde acil durum harita ve risklerinin çıkarılarak tedbir çeklistler oluşturulması

. Yangın güvenliği kapsamında ekiplerin oluşturulması ve çalışanlara eğitim verilmesi,

. Tüm yangın güvenlik sistemlerinin çalışıyor vaziyette tutulması.

Sonuç olarak bir işyerinde en uygun şekilde yangın güvenlik tedbirleri alınarak sistemin kurulması gerekiyor. Akabinde de yangını önleyecek ya da olası bir durumda uygulanması gereken durumları ve müdahaleleri belirleyerek etkinleştirmek önemli bir konudur.