yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangının binalarda yayılmasını önlemek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de yangın kompartımanlarıdır. Dolayısıyla bu sistemle çeşitli servisleri ulaştırmak için bırakılan açıklıklar, bu kompartımanların zayıf noktaları olmaktadır. Kompartımanın işlevini yerine getirebilmesi için böylesi yerlerin, yangın durdurucular aracılığıyla yönetmeliklerce belirlenmiş süreler boyunca yangın geçirimsiz hale getirilmesi gerekmektedir. Yangın kompartımanlarındaki temel maksat bölgeler arası geçirgenliği ortadan kaldırmaktır. Meydana gelen açıklıklar ise bu anlamda büyük bir tehlike olarak gözükmektedir. O yüzden açıklıkların olmasına izin verilmemelidir.

Piyasada çok çeşitli yangın durdurucuları bulunmaktadır. Konu ile ilgili uzman sayısı artırılarak yangın kompartımanlarının tasarımı daha iyi hale getirilmelidir.  Yangın durdurucuları kapsamında özellikle kompartımanlar için konu hakkında gerekli incelemeler yapılarak tüm bu sistemler yeterli hale getirilmelidir.  Bina yapımında koordinasyon ve denetlemeden sorumlu tasarımcılar da bu denli detay ve kritik konuda yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmalıdır. Yönetmeliğin amir hükümleri gereği nasıl yapılması gerekiyorsa o şekilde dizayn edilmelidir.  Ayrıca yangın durdurucuları konusunda en iyi malzemeler kullanılmalıdır.

Doğru yangın durdurucunun seçimi ile yangın kompartımanlarında en ideale ulaşılmış olur. Bu yüzden kapsamlı bir yaklaşımla durum izlenerek en iyi seçim metodu uygulanmalıdır. Böylece yangın kompartımanları kapsamında yangın durdurucularında istenilen performans yakalanmış olacaktır.

Yangın durdurucu ürünlerle ilgili satın alınma durumu doğduğunda  teknik açıdan ürünlerin ortak yönleri ve farklılıkları belirlenerek en iyi tespitte bulunulmalıdır. Performans kriterlerini karşılayabilmek için hangi standart ve yönetmeliklerin esas alındığı araştırılmalıdır. İlgili yönetmelikler incelenerek, yangın durdurucu ürünlerin kullanımlarının zorunlu olduğu bölgeler belirlenmeli ve uygulamalar ona göre hazırlanılmalıdır. Standartlarda ürünlerin hangi performanslarının ölçüldüğü, ölçüm sırasında nelere dikkat edildiği ve ürünlerin performansını hangi detayların etkileyebileceği dikkate alınmalıdır.

Piyasa araştırması sonucu bütün bu verilerden yola çıkılarak tasarım sürecinde karar vericiye yardımcı olmak amacıyla, yangın kompartıman duvarı/döşemesindeki servis geçişlerinin ve derzlerin hedeflenen süre boyunca yangın geçirimsizliğini ve duman sızdırmazlığını sağlayacak en verimli yangın durdurucunun seçimi için belli bir yönteme göre uygulamaya geçilmelidir.

Yöntemde öncelikle uygulama alanında kullanılabilecek tüm yangın durdurucu ürünler belirlenmelidir. Seçim akış şeması üzerinde genel ölçekten özele doğru sıralanmış bir sitem geliştirilerek ortaya konulmalıdır.