yangın kapısı firması logo

Ara 14

Kompartımanların ayırıcı özellikteki yangına dayanıklı dış kabuklarını delerek onları tamamen işlevsiz hale getireceklerinden Yangın kompartımanlarının dışarıdan servis almasını sağlayan kablo, kanal, boru gibi geçişleri mutlaka yangın durdurucu ürünlerle yalıtılması gerekmektedir.

Yangın durdurucu ürünlere, tüm dünyada gittikçe daha büyük önem verilmekte ve özen gösterilmektedir. Çünkü kompartmanların işlevlendirilmesinde kritik bir rol oynamaktdır. Pasif yangın korunumu önlemleri arasında ele alınan yangın durdurucular yönetmeliklerde eskisine göre çok daha ayrıntılı bir yer bulurken, yakın zamanlara kadar yapı elemanları için yapılmış standartlarla test edilen yangın durdurucular için günümüzde özel test yöntemleri ve değerlendirme kriterleri belirlenmiştir.

Yangın durdurucu malzemelerin kullanımı özellikle gelişmiş ülkelerde ilgili yönetmeliklerde ve her türlü yangınla mücadele derneklerinde özenle ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmakta, sektör çalışanlarının konu ile ilgili bilinçlenmesi için çalışılmaktadır.

Bununla birlikte bir çok üretici yangın durdurucu üretimi yaparak bir yandan yeni ve daha verimli ürünler geliştirebilmekte bir yandan da üretimini genişletmektedir. Bunun için laboratuvar çalışmalarına hız verilmiştir.  Bugün itibariyle yeterli seviyede yangın durdurucu ürün kullanımı yapılmamış olsa da bundan sonra kullanımı giderek yaygınlaşacaktır. Uygulama ile birlikte henüz tüm projelerde yangın yalıtımı için istenilen oran tam yakalanmamıştır. Ancak giderek daha fazla projede yangın durduruculara yer verildiği görülmektedir. Bunun için de uygulamada daha fazla yangın donduruculara ihtiyaç artacaktır.

Yangın korum ve güvenliği kapsamında yapılan testler sonucunda ise yangın durdurucu ürünlerin yangına karşı dayanımda oynadıkları büyük rol ile seçimlerinde ve kullanımlarında gösterilmesi gereken büyük özen daha da iyi anlaşılmıştır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri içerisinde yangın durduruculara yer verildiği görülmektedir. Ancak yangın durdurucu ürünler, henüz çok daha az projede kullanılmaktadır. Yönetmelik ile birlikte bu ürünlerin kullanımı  zorunluluk haline gelmiştir. Olması gereken şey ilgili tüm yönetmeliklerde yangın donduruculara daha fazla yer verilerek kullanım alanını yaygınlaştırmaktır.

Öte yandan can güvenliğinin öneminin ve yangının oluşturabileceği tehlikelerin her geçen sene daha da iyi bilincine varıldığı ve gerekli önlemlerin alındığı görülmektedir.

Ayrıca bu konuda alınan güvenlik önlemlerinin işlevselleştiği düşünülürse; önümüzdeki yıllarda ülkemizde yangın durdurucu ürünlerin çok daha fazla ön plana çıkacağı görülmektedir. Aynı zamanda bu yangın durdurucu ürünelr vazgeçilemez birer zorunluluk olarak tüm projelerde kullanılacaktır.