yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın güvenliği ister kamu binası olsun ister özel bir bina olsun mutlaka uygulanmalıdır. Diğer bir açıdan da normal bina, yüksek bina ya da akıllı bina olsun tüm binalar için yangın güvenlik sisteminin kurulmuş olması önemli bir husustur.

Son yıllarda yapılaşma alanında dikkat çeken konular içerisinde hem akıllı hem de yüksek binaların yapılıyor olmasıdır. Elbette bu durum binaların yapı sistemleri açısından çok karmaşık şeklinde görünmesine neden olsa da aslında konfora önem verildiği görülmektedir. Yangın açısından gerekli tedbirlerin alındığı bu tür binalar yaygınlaşmaya başlamıştır.

Tasarımdan kullanım aşamasına kadar farklı sistemlerin birbiriyle ilişkilerinin sağlandığı binaları akıllı binalar olarak tarif etmek mümkündür. Gerçekten normal binalara göre çok farklı yapı, tasarım ve sistemin bulunduğu akıllı binalarda da yangın güvenliğine özen gösterildiği görülmektedir. Bu tür yapılarda verilerin ölçülmesi kaydedilmesi ve analizlerinin yapılarak otomatik karar verilmesini sağlamak amacıyla binalarda mekanik, elektrik ve elektronik olarak sistemler kullanılmaktadır. Bunların hepsi yangın güvenliğine uygun şekilde kurulursa normal binalardan daha tedbirli hale getirilmiş olacaktır.

Yüksek binalarda yangın algılama sistemi çalışma prensibi yangını algılar, yangını söndürmez ya da kontrol altına almaz. Bu nedenle yangının kontrol altına alınması için aktif yangın koruma sistemi veya pasif koruma sistemleri ile entegre edilmelidir.

Binaların hepsinde yangın ihbar ve alarm sistemi uygulanmalıdır. Bu sistem yangın paneli ve alarm ünitelerinden oluşabilir. Yangın algılama ve uyarı sistemi sıcaklık artışı ya da duman detektörlerinin sinyal alması ile sesli ve ışıklı alarm vermesi ile sağlanmalıdır.

Yangınla alakalı bir durum hangi dedektörden uyarı geldiyse sorumlu kişinin ekranına görüntüsü yansıtmalıdır. Bu işlem kamera güvenlik sistemi ile entegre olarak çalışmalıdır. Yangın kapıları, yangın merdivenleri, pompa dairesi duvarları ve  yangın güvenlik holleri oldukça güvenli şekilde yangına dayanıklı olarak yapılması gerekiyor.

Duman kontrol sistemi yangın damperi ile egzozlardan sağlanmalıdır. Yağmurlama sistemi projeye uygun şekilde tasarlanarak yapılmalıdır.  Bu kapsamda bina genelinde yangın güvenliği ile sistem çalışabilirliğinin denetiminin önemli olduğunu da vurgulamak gerekir. Başta yangın söndürme tüpleri ve sağlık güvenlik işaretleri olmak üzere tüm yangın tertibatı ve ekipmanları çalışır vaziyette hazır halde tutulmalıdır.