yangın kapısı firması logo

Ara 14

Genel olarak yangın üçgeninde; yanıcı madde, ortam ısısı ve oksijen üçlüsünün bulunduğu ortamda başlangıç enerjisi de yer almaktadır.  Çünkü bu üçlünün herhangi bir yangına sebep olabilmesi için başlangıç enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Yangını önlemenin temel nedenlerinden biri de bu başlangıç enerjisini engellemektir.

Gerek elektrik enerjisinin dağıtımı ve gerekse de dağıtımdan sonra tüketim noktalarında kullanılan kablo, koruma elemanları, buatlar, priz ve anahtarlar, elektrikli ofis cihazları ile elektrikli ev aletleri gibi cihazlarda çeşitli nedenlerden dolayı oluşan ve zamanında fark edilmeyen arızalardan dolayı meydana gelen arklar tarafından yangın üçgeninde bahsedilen bu başlangıç enerjisi sağlanmaktadır. Arklar bazen küçük bazen de oldukça büyük yangınlara neden olmaktadır.

Ark, iki farklı elektriksel potansiyele sahip aralarında genellikle fiziksel bir bağlantı olmayan iki iletken nokta arasında hava yolunun kullanılması ile gerçekleşen ve taşıdığı ısı gücü değeri yüksek olan bir elektrik akımı hareketidir. Ark kimi zaman da aralarında farklı elektriksel potansiyel bulunan iki iletkenin başka bir iletken tarafından kısa devre edilmesi ile meydana gelir.

Arkların meydana gelmesi için iletkenlerin üzerlerindeki yalıtım kılıflarının aşınmış olması gerekmektedir. Bu durum, genel olarak beş farklı durumda ortaya çıkabilir; İletkenin dış etkenlerden etkilenmesi, iletkenden aşırı akım geçmesi, tesisatın montaj, bakım ve onarım hataları, iletkenler arasındaki boşluklarda meydana gelen arklar, yalıtım eriyiklerinin çeşitli malzemeleri tutuşturmasıdır.

Dış ısı kaynakları iletken kablolarının yalıtım malzemelerinin erimesine ve iletkenlerin açığa çıkmasına neden olurlar. Bu açığa çıkan iletkenler bulundukları yerde ya aralarında ya da bulundukları yerde toprağa kaçak yaparken ark yapmaya başlarlar.

Bir elektrik devresinden çeşitli durumlarda aşırı akım çekimi olabilir. Örneğin fazla elektrik yükü bu duruma neden olabilir. Ya da koruma elemanlarına birden fazla yük bağlanabilir.

Klemens kutularında gevşek vidalama yapılması tesisatın montaj, bakım ve onarım hataları için ark nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Ayrıca fazla kuvvet uygulanarak yapılan vidalamalardan dolayı malzemelerde oluşan ve fark edilmeyen çatlaklar da ilerleyen süreçte tesisat montajının yapılması sırasında ark nedeni olarak gösterilmektedir.

Fiş yuvalarında meydana gelen ısılar özellikle prizlerde ya da çoklu prizlere takılan cihazların çektiği akımlar prizlerin fiziksel yapılarında bozulmalara neden olurlar. Bu durumda kaçınılmaz şekilde yangına neden olabilir.

Kabloların yalıtımları aşırı akım geçen yerlerde erimeye ve akmaya başlar. Bu esnada yanma ısısı akan yalıtım eriyikleri etrafta bulunan düşük malzemeleri tutuşturarak yanmaya başlamasına neden olur.