yangın kapısı firması logo

Ara 14

Hastaneler açısından da yangın güvenliği ihtiyacı özellikli bir kullanımı olduğu için biraz daha titiz durulması gereken bir konudur. Hastanelerde yangın güvenliği ve tahliye yeterlilikleri mevcut mevzuata ve standartlara göre tamamen yerine getirilmiş olmalıdır. Bu kapsamda hastaneler yangınla savaşmaya her zaman hazır olmalıdır. Yangın vakasının hastanelerde çıkmaması için tüm tedbirler alınmalıdır. Ama olası bir yangın felaketiyle karşılaşılacakmış gibi de tüm kötü senaryolara hazırlıklı olunmalıdır.

Yangın vakası hastaneler için çok büyük riskler oluşturmaktadır. Öncelikle mevcut mevzuat ve standartlara göre gereklilikler dört dörtlük biçimde yerine getirilmelidir. Yangın vakasının ortaya çıkma riski yüksek alanların yangından zarar görme riski yüksek bölümlerden ayrılması, hatta en iyisi ayrı binalara bulunması güvenliği artırabilecektir.

Yangın güvenliği ve tahliye ihtiyaçları diğer binalara göre hastanelerde daha fazla ihtiyaçtır. Bütün önlemler ve planlar öncelikle yatay tahliye üzerine kurulmalıdır. Çünkü olası bir yangın vakasında tahliyelerin kolay olması gerekiyor. Bu nedenle hastanelerin; tasarımı, inşaası, bakımı ve işletilmesi, bir acil durumda hastaların bina dışına tahliye ihtimalini en alt düzeye indirecek şekilde, yapılmalıdır.

Hastanelerde koridor genişlikleri idealde en az 2,4 m, hiç olmazsa en az 2 m olmalıdır. Koridorlarda kompartımanlama için yerleştirilen çift kanatlı şeffaf yangın kapıları otomasyonla kapanacak şekilde ve normal işletme şartlarında açık tutulabilir olmalıdır. Koridorlar camlı çift kanatlı yangın kapılarıyla kompartıman hizalarından bölünmelidir.

Kapı ve sabit ışık penceresi gibi boşluklardan kaçınmak mümkün değil ise, en az yangın duvarının direncinin yarı süresi kadar yangına karşı dayanıklı olması gerekir. Her türlü yanıcı maddeden bu tür yarı mukavemetli boşlukların çevresi arındırılmalıdır.

Laboratuvar, eczane ve tıbbi atık gibi ilave tehlike oluşturan bölümleri hastanelerde diğer bölümlerden yangına karşı dayanıklı olarak ayrılması gerekmektedir.

Ameliyathaneler, hasta bakım üniteleri, yoğun bakım üniteleri, yüksek basınç odaları, depo, laboratuvarlar, arşiv ve elektrik dağıtım odaları ile eczaneler en az 2 saat yangına dayanıklı malzemeden oluşturulmalıdır.

Kaplama malzemelerinin A sınıfı hiç yanmaz malzemeden olması, duman sızdırmaz kapılar ile donatılması, tesisat kanallarında duman sızdırmazlık sağlanması ve yanmayan kapaklar ile kapatılması bununla birlikte tesisat ve havalandırma kanallarının da diğer bölümlerden bağımsız bir şekilde oluşturulması gerekir.