yangın kapısı firması logo

Ara 14

Hastanelerde yangın güvenliği ve tahliye tüm dünyada ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Bunun sebebi hastanede hem hastaların yoğunluklu ve sirkülasyonun fazla olmasından hem de tahliye açısından zaman gerektiren hususların olmasıdır.

Hastane binaları yangın tehlikesi ve yangın çıkma ihtimali açısından diğer benzer bölümleri bulunan binalardan çok farklı değildir. Örnek olarak otel binaları da yataklı tesislerdir. Yemek işlemleri için mutfakları, Isıtma için kazan daireleri başta olmak üzere birçok yangın çıkma tehlikesi oluşturabilecek işlevsel bölümleri vardır.

Bir yangın çıktığında otel binasını kullananların, gece uyumakta olan müşterilerin tehlikeli hale gelen binadan tahliye edilmesi için planlama ve gerekli kaçış yolları önemlidir. Hastane binalarının en önemli farkı yangın tehlikesinin maruz bırakacağı hastaların hareket kısıtlılıklarıdır. Ayrıca hastaların yaşları, fiziksel ve mental kabiliyetleri de ayrı birer sorundur.

Dünyada ve ülkemizdeki yangın istatistikleri araştırıldığında tarih boyunca hastane yangınlarında büyük sıkıntılar yaşanmış, tahliye problemleri oluşmuş, çok sayıda can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelmiştir.

Gelişmiş ülkelerde hastanelerde yangın güvenliği ve tahliye konusunda başlı başına ve sürekli geliştirilen mevzuat ve standardlar bulunmaktadır. Ülkemizde bu konudaki mevzuat ve standardlar geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir.

Ülkemizde önemle dikkate alınması gereken konulardan birisi de başka amaç ve kullanım amacı ile inşa edilmiş birçok binanın daha sonra hastane binasına dönüştürülmesidir. Bu durum son zamanlarda özel hastanelerde sıklıkla görülmektedir. Sebebi bu tip binaları sonradan uygun hale getirmek çok zordur.

Hastane binalarının tasarımında projeleri itfaiyeye ve yangın güvenliğine uygun çizilmelidir. Sonradan projede değişiklik yapılması imkânsıza yakın zorlukta olmaktadır. Hastane binaları hastane binası projesi olarak yapılmalıdır.

Hastane binaları ülkemiz mevzuatına göre bina tehlike sınıflandırmasında oteller, konutlar, okullar ve bürolar ile birlikte orta tehlike kullanım alanında yer almaktadır.

Bu sınıflandırmada yangın tehlikesi ve yangın çıkma ihtimali dikkate alınmıştır. Gerçekten de bu açıdan hastane binaları aynı tehlike sınıfında yer alan diğer binalardan çok farklı değildir.

Bu bağlamda yangın tehlikesinin maruz bırakacağı hastaların hareket kabiliyetleri ve bazı hastane işlemleri dikkate alındığında çok büyük risklerin varlığı görülecektir. Hastane binalarındaki bu büyük risklere karşı gerek yangının çıkmasını ve sirayetini engelleyecek önlemler, gerek bastırma ve söndürme sistemleri, gerek söndürme ekip ve donanımları, gerek tahliye plan ve imkânları açılarından diğer binalara göre çok daha nitelikli çözümler üretilmesi gerekmektedir.