yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın ve Genel Önlemler

Yangın, maddenin oksijen ve ısı ile bulaşmasıdır. Sonuçta yangın insanlar tarafından istenilmeyen ve hatta olmaması için çaba sarf edilen doğal bir afettir. Yangın olduğunda birçok kayıpla karşı karşıya kalırız. Yangından korunmada ilk öncelikli metot yangın çıkmasına engel olacak her türlü tedbirin alınmasıdır. Yangın tehlikesi için yangın sistemleri yangın tehdidini ortadan kaldırır. Yangın sistemleri arasında her ne yapılacaksa binaların yangından korunmasın hakkındaki yönetmelikte detaylı bir şekilde değinilmiştir.

Firmalarda Yangın Güvenliği

Yangın güvenlik sistemleri bir firmanın kuruluş aşamasında başlamalı ve faaliyete başladığı andan itibaren düzenli takipleri yapılarak sistemin verimli ve düzgün çalışması sağlanmalıdır. Verimli ve düzgün çalışması ve sistemde bir aksaklık meydana gelmemesi için bir risk faktörleri haritası oluşturulmalıdır.

Yangın güvenlik sistemlerini aşağıdaki şekillerde irdeleyebiliriz:

 • Tehlike ön analizi: Öncelikle tehlikenin ilk basamakta tahlilinin yapılması
 • Mevcut yangın sistemleri kontrol listesi: Yangından kullanılacak sistemlerin çeklistinin yapılması
 • Çalışanların görüş ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla çalışanlardan çeşitli şekillerde bilgi edinmek.
 • Yukarıdaki 3 metodu da göz önünde bulundurarak risk değerlendirilmesi yapmak.

Bir firmada genel olarak yangına sebebiyet verecek durumları şöyle bir düşünüp aşağıdakileri söylemek yanlış olmaz herhalde;

 • Elektrik kontağı, tesisat yada elektrikli cihazlar ve makineler
 • Çalışanların çalışma sahasında sigara içmesi ve bunları söndürmemesi
 • Yangına neden olabilecek ekipmanların yanlış kullanılması
 • Oksijen ve ısının birleşmesi ile yanabilecek kimyasal v.b maddelerin bulunduğu yerler ile depoların gerekli emniyetin alınmamış olması
 • Çalışma esnasında kıvılcım çıkmasına sebep olan iş ekipmanlarına yönelik çevreye ve kişilere sıçramasını engellemek için koruyucu muhafazalarının olmaması
 • Kaynak işlemleri gibi yangına sebebiyet verecek işlemlerde yapıldığı alanda yangına sebebiyet verecek maddelerin bulunması
 • Acil durum iş ve işlemlerin olmayışı ya da personelin bilgilendirilmemesi
 • Ekiplerin olmaması ve çalışanların yangın güvenlik ve korunma eğitimlerinden yoksun olması
 • Yangın güvenlik sistemlerinin yetersiz olması ve doğru dürüst çalışmaması

Bir firmada yukarıda sıraladığımız nedenler çoğaltılabilir. Firmanın yaptığı işe göre çok özel durumlar olabilir. Bunu her firma kendisine göre uyarlayıp  risk değerlendirmesi yapmalı ve tüm eksikleri için birtakım hedef önlemler belirlemelidir.

Hedef önlemlerin belirlenmesinde “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” içinde atıf yapılan Türk standartları ve NFPA standartları referans olarak alınmalıdır.