yangın kapısı firması logo

Ara 14

Olası bir yandın durumunda bina içerisinde bulunan yangın kapıları çok işe yarayacaktır. Elbette bu kapıların fonksiyonlarını da artırmak gerekiyor. Bu kapılar ısı direnimli ve duman koruyucu şekillerde imal edilerek uygulanmalıdır. Ancak korunumlu alanlara duman sızmasının önüne geçmek için farklı sistemler yerleştirmek gerekiyor. Bu sistemlerin başında basınçlama ve havalandırma sistemleri gelmektedir. Böylece duman her şekilde kontrol atına alınmış olur.

Basınçlama sistemi merdiven yuvasına uygulanıp kullanılabilir. Bunun yanında merdiven holünü de içine alacak şekilde bir basınçlama çok daha iyi olacak kanaatindeyim. Böylece sızıntının temelden indirgenmesi sağlanmış olur.   Aslında en ideal çözüm yatay ve düşey kaçış yolarının tümüyle basınçlanmasıdır.

Olası bir arızaya karşı her merdiven için ayrı bir havalandırma ve basınçlandırma sistemi tasarlanmalıdır.

Alanın her kesimini eşit değerde basınçlayabilecek şekilde bir hava dağıtımı tüm korunumlu alanlarda sağlanmalıdır. Bu sebeple merdiven yuvalarında, üç kat yüksekliği aşmayan aralıklarla düzenlenmiş hava menfezleriyle merdiven yuvasının yüksekliğince taze hava girişi sağlanmalıdır.

Tek bir hava menfezi yüksek yapılarda yeterli değildir. Korunumlu alana zorlamalı olarak sevk edilecek taze hava miktarının yapının ömrü süresince sabit tutulması basınçlamanın başarılı olmasının sağlar.

Basınç farkı için izin verilen alt ve üst limit değerleri merdiven yuvası içerisinde de sözkonusudur. Alt basınç fark değeri yani alt limit, merdiven yuvası içerisine duman girişini engelleyecektir. Bunun için en düşük basınç değerini belirlemek için alt limit kullanılır. Düşük olandan yüksek olana doğru rüzgar hareketi, baca hareketi ve yangın basınç yaratan etkenlerdendir. Bunlar  duman girişine sebep olacak basıncı yaratan etkenlerdir.

Yangın katı dış duvarında büyük açıklık yok ise rüzgar etkisi minimum düzeydedir. Sprinkler sistemli binalarda, dizayn basınç fark değeri üzerine rüzgar hareketinin etkisi ihmal edilebilir. Baca hareketi basıncı, bina iç ve dışı arasındaki sıcaklık farkı, bina yapısı, bina katlarının ve şaftlarının sızıntı alanlarına bağlı olarak değişir.

Sprinkler sistemi olmayan binalar ve olan binalar için baca hareketinin sebep olduğu basınçlarda farklı hesaplar yapılır.

Yangın katındaki kırık bir camın meydana getirdiği büyük açıklığın sebep olduğu baca etkisinin yarattığı basınç sprinkler sistemi olan bir yapıda sprinkler sistemi olmayan binalara göre çok daha düşük olduğu görülmektedir.