yangın kapısı firması logo

Ara 14

Bina ya da bölme içerisinde duman akışını önlemede en iyi yöntem, korunumlu alanlara basınç uygulamaktır. Kaçış yollarının dumandan arınmış olarak kalmasını sağlamak için içeriye giren dumanı dışarıya atma olanağı da vardır. Ancak bu durum içeriye daha çok duman çekilmesine yol açar. Bu nedenle duman havalandırması, merdiven ya da koridorlarda değil geniş mekanlarda daha uygundur. Basınçlama ise küçük mekanlar için daha uygundur.

Mekanın hava basıncı artırılarak dumanın içeriye akışını önlenerek belli bölgelere püskürtülebilir. Böylece duman iç kısımlara girememiş olur.  Bu durum için de basınçlama yangın durumu için ideal bir kullanım olacaktır.

Dumanın dışarıya kaçışının sağlamak yapı içinde duman yayılımını durdurmanın en kolay yollarından birisi belki budur. Dumanın, yangının başladığı yerde denetim altına alınabilmesi bu yöntemle sağlanabilir. Bu şekilde yangın sönmez ama kısmen de olsa denetim altına alınmış olur. Ayrıca  kullanıcıların kaçması ve söndürme girişimleri için belli bir sürede kazanılmış olur.

Buna ek olarak çok katlı yapılar için mekanik duman tahliye sistemleri tasarlanıp uygulamaya geçirilebilir. Merdiven yuvası ile koridor ya da kullanılan öteki alanlar arasına yerleştirilen havalandırmalı holler doğal havalandırmada en sık görülen iyi örneklerdendir.

Hole giren dumanın dışarıya çıkışını sağlayan ve havalık görevini üstlenen pencereler kullanılabilir. Bu pencereler merdiven yuvasına sızma tehlikesini azaltır. Böylece o bölgeler korunaklı hale getirilmiş olur.

Uzun yıllardır kullanılan karşılıklı havalandırmalar, apartmanların ortak iç koridorlarında uygulanan geleneksel yöntemlerdendir. Hava basıncının çevre mekanlardaki basınçtan daha yüksek tutulması için dumansız kalması istenen alana taze hava verilebilir.

Dumanın içeriye girmemesi için dışarıya hava akışı sağlanabilir. Bunun için basınçlanmış bir alana bir kapı açılarak bu durum uygulamaya geçirilebilir. Pozitif basınç tüm kapılar kapalı tutularak oluşturulabilir. Dumanın birtakım boşluklardan sızarak alana girmesini önlenerek taze havanın komşu mekanlara sızması sağlanabilir.

Bir basınçlama sistemi yalnızca yangın durumunda devreye girebilecek (tek kademeli) şekilde, ya da sürekli olarak düşük bir düzeyde çalışıp yangının algılanmasıyla hava desteğini artıracak (iki kademeli) şekilde tasarlanabilir. İki kademeli sistem, sürekli bir korunum olanağı verdiğinden tercih edilir ve önceden algılama gerçekleşse bile yangın yayılmanın en erken evrelerini sınırlayabilir. Yapı içinde hava ile çalışan öteki sistemlerin, basınçlama sisteminin verimli çalışmasını herhangi bir biçimde tehlikeye sokmamasına özen gösterilmelidir.