yangın kapısı Bursa

Oca 08

Endüstriyel Yangın Kapısı Nedir ve Neden Önemlidir?

Endüstriyel yangın kapıları, yangın esnasında alevlerin ve dumanın bir alandan diğerine sızmasını engellemek amacıyla tasarlanmış özel kapılardır. Bu kapılar, genellikle fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri gibi endüstriyel ve ticari binalarda kullanılır ve hayat kurtarıcı bir role sahiptir. Endüstriyel yangın kapılarının önemi aşağıdaki sebeplere dayanmaktadır:

 • Yangının Yayılmasını Önleme: Yangın kapıları, yangın bölmesinin oluşturulmasını sağlayarak alevlerin ve dumanın bina içerisindeki diğer bölümlere yayılmasını engeller. Bu sayede, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Can Güvenliği: Bu kapılar, insanların yangın anında güvenli bir şekilde tahliye edilmesine imkan tanır. Aynı zamanda acil servislerin olay yerine ulaşabilmesi ve yardım çalışmalarını yürütebilmesi için kritik zaman kazandırır.
 • Maddi Zararı Azaltma: Yangın kapıları, yangının maddi hasarını minimum seviyeye indirmeye yardımcı olur. Yangını sınırlandırarak, binanın yıpranmasını ve ekipmanlar ile malzemelerin zarar görmesini önler.
 • Hukuki Uygunluk: Çoğu ülkede endüstriyel binaların yangın kapısı takılmasını zorunlu kılan yasalar bulunmaktadır. Bu kapılar, yangın kodları ve güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmeli ve monte edilmelidir.
 • Sigorta Avantajları: Yangına dayanıklı kapıların kullanılması, sigorta primlerini düşürebilir, çünkü bu durum, sigorta şirketleri tarafından bir risk azaltıcı olarak görülmektedir.

Endüstriyel yangın kapısı seçimi, bu sebepler göz önünde bulundurularak titizlikle yapılmalıdır. Uygun yangın kapıları hayat kurtarabilir ve yangın sonrası toparlanmayı kolaylaştırabilir.

Yangın Kapısı Seçiminde Yasal Düzenlemeler ve Standartlar

Yangın kapılarının seçimi sırasında, ilgili yasal düzenlemeler ve standartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’de yangın kapıları ile ilgili yasal mevzuat ve kriterler, aşağıda sıralanan kurumlar ve standartlar tarafından belirlenmektedir:

 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE): Yangın kapılarının üretimi, TSE standardı kapsamında belirlenen TS EN 1634-1, TS EN 16034 gibi standartlara uygun olmalıdır. Bu standartlar, yangın kapılarının yangına direncini, duman sızdırmazlığını ve mekanik dayanımını ölçer.
 • İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmeliklere göre, yangın kapıları binaların yangından korunma yönetmeliğine uygun olmalıdır. Bu, yangın anında tahliyenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli spesifikasyonları içerir.
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik, yangın kapılarının konumlandırılması, boyutları ve fonksiyonlarına ilişkin detaylı bilgiler sunar. Ayrıca yangın kapılarının periyodik kontrollerinin yapılmasını ve sertifikalandırılmasını şart koşar.
 • Yerel Belediye Yönetmelikleri: Belediyelerin çıkarmış olduğu özel yönetmelikler de yangın kapısı seçiminde dikkate alınmalıdır. Her belediye, kendi sınırları içinde ek kurallar belirleyebilir.

Yangın kapılarını seçerken, bu standartlara ve yasal düzenlemelere riayet etmek, hem can güvenliğini hem de yasal sorumlulukları yerine getirmek açısından hayati önem taşır. Yangın kapısının sertifikalandırılması, standartlara uygun olarak üretilmiş olduğunun ve ilgili testlerden geçtiğinin kanıtı olarak hizmet eder. Bu nedenle akredite kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış yangın kapıları tercih edilmelidir.

Yangın Direnci Sınıflandırması ve Sağlamlık

Endüstriyel yangın kapılarının seçiminde en önemli faktörlerden biri yangın direnci sınıflandırmasıdır. Yangın direnci, kapının alevlere ve yüksek sıcaklıklara karşı ne kadar süre dayanabileceğini gösterir. Bu süre genel olarak 30 dakika (EI30), 60 dakika (EI60), 90 dakika (EI90) ve 120 dakika (EI120) olarak ifade edilir.

 • EI30, kapının en az 30 dakika yangın bariyeri olarak işlev görebileceğini belirtir.
 • EI60, en az 60 dakika boyunca alevlerin ve dumanın diğer tarafa geçişini engeller.
 • EI90 ve EI120 ise sırasıyla en az 90 ve 120 dakika yangına dayanıklı olduklarını ifade eder.

Endüstriyel kapıların sağlamlığı, kullanılan malzemenin kalitesi ve montajın doğruluğu ile doğrudan ilişkilidir. Kapıların çerçeveleri, menteşeleri ve kilitleme mekanizmaları gibi donanımların yüksek standartlarda olması ve yangın sırasında yüksek performans göstermesi beklenir.

Kapıların yangın testleri ve sınıflandırmaları, ulusal ve uluslararası standartlara (örneğin EN 1634-1 gibi) uygun olarak yapılır. Bu standartlar, yangın kapılarının belirli bir süre boyunca ateşe maruz kaldıklarında göstermeleri gereken direnci tanımlar.

Yangın direnci sınıflandırmasının yanı sıra, kapının yapısal dayanıklılığına da dikkat edilmelidir. Bu, endüstriyel ortamda sık kullanım dikkate alınarak kapının nasıl performans göstereceği anlamına gelir. Özellikle yoğun trafik olan alanlarda, kapının mekanik dayanıklılığı ve uzun süreli kullanımı önemlidir. Kapının kolay açılıp kapanmasına ve acil durumlar sırasında insanların hızla tahliye edilmesine olanak tanıyan mekanizmaların doğru şekilde işlemesi gerekir.

Bu nedenle, endüstriyel yangın kapısı seçiminde, sınıflandırma ve sağlamlık gibi kriterleri göz önünde bulundurmak hayati önem taşır.

Isı İzolasyonu ve Duman Sızdırmazlığı Özellikleri

Yangın esnasında, alevlerin yanı sıra yüksek sıcaklık ve duman da büyük tehlikeler arasındadır. Endüstriyel yangın kapısı seçerken, ısının ve dumanın izolasyonu özel bir önem taşır. Isı izolasyonu, kapının malzemesinin alev ve yüksek sıcaklığa maruz kaldığında ne kadar etkili bir direnç gösterdiğini ifade eder. Bu özellik, genellikle kapının üzerinde bir rating olarak belirtilir ve sıcaklığa karşı ne kadar süre dayanabileceğine dair bir gösterge sunar.

 • Isı İzolasyonu: Isı geçirmezlik seviyesi, yangın kapısının belirli bir sıcaklıkta ne kadar süre dayanıklı kalacağını belirler. Bu süre genellikle UL 10C gibi standartlara göre test edilir ve ‘UL 90 dakika’ gibi ifadelerle belirtilir.
 • Duman Sızdırmazlık: Duman, yangın sırasında canlıların tahliyesini engelleyebilecek ve zehirlenmelere neden olabilecek başlıca etkenlerdendir. Duman sızdırmazlık özelliği, kapının tasarımı ve kenar sızdırmazlık elemanları sayesinde dumanın diğer bölümlere geçişini engeller. Duman sızdırmazlığı da çeşitli testlere tabi tutularak ‘duman sızdırmazlık sertifikası’ ile belgelenir.

Bu özelliklere sahip bir yangın kapısı, yangın sırasında can ve mal güvenliğini artıran kilit bir unsurdur. Isı izolasyonu ve duman sızdırmazlığı özelliği olan kapılar, yangın anında bina içindeki kişilerin daha güvenli bir şekilde tahliye edilmesine imkan tanırken, aynı zamanda yangının yayılmasını da sınırlar. Yangın kapısı seçiminde bu iki özelliğe özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri olduğu unutulmamalıdır.

Mekanik Dayanıklılık ve Sağlamlık Kriterleri

Endüstriyel yangın kapıları, yangın güvenliğinin kritik bir parçasıdır. Bu kapıların seçiminde mekanik dayanıklılık ve sağlamlık kriterleri önem taşır. Mekanik dayanıklılık, kapının tekrar tekrar kullanıma karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ifade eder. Sağlamlık ise kapının yapısal bütünlüğünü ve uzun süreli işlevsellik kapasitesini belirtir.

Endüstriyel bir yangın kapısının dayanıklılığı ve sağlamlığı aşağıdaki unsurlarla ölçülür:

 • Yapısal Direnç: Kapının çerçevesi ve yapısının genel sağlam oluşu, direnç seviyesini belirler. Yüksek kaliteli çelik veya alüminyum gibi malzemelerin kullanımı, yapısal bütünlüğü artırır.
 • Menteşe ve Kilitleme Mekanizmaları: Kapının sık kullanımına dayanabilmesi için sağlam menteşe ve kilitleme sistemlerine sahip olması gerekir. Ayrıca, bu mekanizmaların yüksek ısı ve aşırı koşullarda işlevini sürdürebilmesi önemlidir.
 • Aşınma Direnci: Sürekli açılıp kapanmanın yanı sıra fiziksel darbelere karşı kapının aşınmaya dirençli olması şarttır. Bu, kapının ömrünü uzatır ve güvenilirliğini artırır.
 • Denge ve Hareket Kolaylığı: Sağlam bir kapının, ağırlığının düzgün bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak şekilde dengeli olması gerekir. Ayrıca kolay ve hafif bir hareketi olmalıdır ki acil durumlarda hızlı bir şekilde açılıp kapatılabilir.

Yangın kapılarının periyodik testlerle denetlenmesi ve sertifikasyon kuruluşlarının standartlarına uygunluğunun kontrol edilmesi, mekanik dayanıklılık ve sağlamlık açısından gereklidir. Kapılar, ulusal ve uluslararası yangın güvenlik standartlarına (örneğin, UL, EN) uygun olmalı, sertifikalı test laboratuvarları tarafından test edilmeli ve onaylanmalıdır.

Endüstriyel yangın kapısı tercihinde, mekanik özelliklerin yanı sıra kullanılan malzemenin kalitesi, işçilik, ve kapının toplam performansı gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir. Böylece yangına karşı maksimum koruma sağlanacak ve olası acil durumlarda güvenli bir kaçış yolu garanti altına alınacaktır.

Endüstriyel Yangın Kapısı Tedarikçisi Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Endüstriyel yangın kapısı tedariği, büyük bir dikkat ve titizlikle yapılmalıdır. İşte seçim aşamasında gözetilmesi gereken en önemli unsurlar:

 • Firma Profesyonelliği ve Tecrübesi: Tedarikçi firmanın, endüstriyel yangın kapıları konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olması önem taşır. Geçmişte başarıyla tamamlanmış projeler ve referanslar, firma hakkında fikir sahibi olmanızı sağlar.
 • Kalite Standartları ve Sertifikaları: Tedarik edilecek yangın kapılarının, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğunu ve gerekli sertifikalara sahip olduğunu kontrol edin. Örneğin, EN 16034 veya UL 10C standartlarına ve CE işaretine dikkat edilmelidir.
 • Teknik Destek ve Servis: Satış sonrası sunulan teknik destek ve hizmetler, herhangi bir sorun yaşanması durumunda hayati önem taşıyabilir. Tedarikçi firmanın, bakım ve onarım hizmetleri konusunda da yetkin olduğundan emin olun.
 • Ürün Çeşitliliği: Çeşitli özelliklere ve ölçülere sahip yangın kapılarının bulunduğu bir tedarikçi, ihtiyaca özel çözümler sunma konusunda daha esnek olabilir.
 • Fiyat ve Maliyet Etkinliği: Kaliteden ödün vermeden, rekabetçi fiyatlar sunan tedarikçileri tercih etmek bütçe yönetimi açısından önemlidir. Ancak, düşük maliyetli seçeneklerin kalite standartlarını karşılıyor olmasına özellikle dikkat edin.
 • Teslimat Süreçleri: Tedarik süresi ve lojistik kapasitesi, projenin zamanında tamamlanması için kritik öneme sahiptir. Tedarikçinin, ihtiyacınız olan ürünleri belirtilen zaman dilimi içinde teslim edebileceğinden emin olun.

Bu noktalar, yangın güvenliğinde kilit rol oynayan endüstriyel yangın kapısı tedarikçisinin doğru seçilmesinde hayati rol oynar ve güvenli bir ortamın temel taşlarından biridir.