yangın kapısı firması logo

Ara 14

Ülkemizde ya da dünyada her yıl birçok yangınlar meydana gelmektedir. Bu yangınlarla ilgili olarak da birçok neden ileri sürülerek çeşitli gerekçeler ortaya konulmaktadır. Geneli itibariyle bir tespit yapmak gerekirse hemen hemen hepsinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik baş rol oynamaktadır. Bazı yangınların ise yine aynı gerekçeler kapsamında nedenlerinden birisi de elektrik enerjisidir. Elbette durduk yere elektrik enerjisi yangın çıkartmamaktadır. Bunun için elektrik enerjisinin dağıtım ve iletiminde kullanılan malzemelerdeki tedbirsizlik ve dikkatsizlik bu durumu olumsuz etkilemektedir.

Literatür olarak değerlendirildiğinde yangın üçgeni yangına yol açan üç etkendir. Bu etken içerisinde yanıcı madde, ortam ısısı ve oksijen olmak üzere üç temel faktör bulunmaktadır. Ayrıca bu üçlüye ek olarak ortamdaki başlangıç enerjisini ilave etmek gerekiyor. Elektrik enerjisinin yanlış kullanımından dolayı yangını tarif etmek için yangın üçlüsünü yakından etkileyen ortam enerjisini detaylandırmak gerekiyor.

Yangın üçgenindeki bu bahse konu başlangıç enerjisi, gerek elektrik enerjisinin dağıtımı ve gerekse de dağıtımdan sonra tüketim noktalarında kullanılan materyallerden kaynaklanabilir. Bunları sıralamak gerekirse; kablo, koruma elemanları, buatlar, priz ve anahtarlar, elektrikli ofis cihazları ile elektrikli ev aletleridir. Tüm bu materyaller ve cihazlarda çeşitli nedenlerden dolayı oluşan ve zamanında fark edilmeyen arızalardan dolayı elektrik arkları meydana getirebilmektedir.

Arklar bu kapsamda bazen küçük bazen de oldukça büyük yangınlara neden olmaktadır.Ark, iki farklı elektriksel potansiyele sahip aralarında genellikle fiziksel bir bağlantı olmayan iki iletken nokta arasında hava yolunun kullanılması ile gerçeklesen ve taşıdığı ısı gücü değeri yüksek olan bir elektrik akımı hareketidir şeklinde tanımlamak mümkündür. Ark kimi zaman da aralarında farklı elektriksel potansiyel bulunan iki iletkenin başka bir iletken tarafından kısa devre edilmesi ile meydana gelebilmektedir.

Arkların meydana gelmesi için iletkenlerin üzerlerindeki yalıtım kılıflarının asınmış olması gerekmektedir. Bu durum, genel olarak beş farklı ana başlık altında incelenebilir. Bunlar: iletkenin dış etkenlerden etkilenmesi, iletkenden aşırı akım geçmesi, tesisatın montaj, bakım ve onarım hataları, iletkenler arasındaki boşluklarda meydana gelen arklar ile yalıtım eriyiklerinin çeşitli malzemeleri tutuşturmasıdır.