yangın kapısı firması logo

Ara 14

Çağdaş yangın mücadelesi, doğrudan yangın güvenlik yöntemleri ile sağlanmaktadır. Yangın güvenlik önlemleri ile ilgili olarak; ulusal ve uluslar arası, çok sayıda standart, yönetmelik ve bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu yönetmelik ve standartları uygulayan tüm toplumlar yangın güvenliği konusunda başarı çıtasını yakalamış durumdadırlar.

Ülkemizde, yangın ve güvenlik önlemlerine ilişkin TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından hazırlanan standartların yanı sıra, 26 Temmuz 2002 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) bulunmaktadır.

Bu yönetmelik; resmi gazetede yayınlandığı tarihten itibaren, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarındaki tedbirleri açıklamaktadır. Bu yapılar kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerce kullanılan binalardır.

Söz konusu yönetmelik yangın güvenliği kapsamında yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimi amaçlamaktadır. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik için 2004 yılı itibari ile başlatılan revizyon çalışmaları halen 2015 yılına kadar devam etmiştir. Yangın öncesi ve sırasındaki can ve mal kaybını en aza indirerek yangının olmamasını sağlayacak ya da olursa en kısa zamanda bertaraf edilmesini etkileyecek tedbirleri ayrıntılı şekilde vurgulamaktadır. Buna yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini her açıdan değerlendirerek ilgililerine hükmetmektedir.

Uluslar arası alana bakıldığında ise yangın güvenliği kapsamında çeşitli standart ve yönetmeliklerin oluşturulduğu görülmektedir.  Örneğin; yangın güvenlik önlemlerine ilişkin en geniş kapsamlı kurallar Amerika’ da NFPA (National Fire Protection Association) kodlarında yer almaktadır. Ayrıca, EN’ler (Avrupa Normları) basta olmak üzere, BS (İngiliz Standartları), BRE (Building Regulations of England) gibi birçok standart ve yönetmelik bulunmaktadır. Bu standartlarda zaman zaman geliştirilmektedir.

Yangın güvenliği olarak adlandırılan tüm çalışmalarda, binaların yangından korunma sistemleri, her ne kadar farklı disiplinlerin ortak çalışmalarını gerektirse de, uygulamaların yöneticileri genelde mimarlar olmaktadır. Aslında genel bir değerlendirme yapıldığında; tasarımdan uygulamaya ve kullanıma kadar tüm mühendislik dallarının ilgili olduğunu itiraf etmek gerekir.

Örneğin; Mimar ve/veya tasarım ekipleri için; gerek tasarım sürecinde, gerekse kullanımda olan binalarda uygulanmak üzere, binalarda yangın güvenliği bağlamında kaçış yollarının risk analizinin yapılması gerekmektedir.