Yangın Çıkış Kapısının Önemi

Ara 14

Binaların Tasarım Sürecinde Yangın Güvenliği Nedir?

Çoğu zaman kullanılamaz duruma gelen yapılarla birlikte yangın sonrası ciddi derecede can ve mal kayıpların olduğu geçmişteki acı tecrübelerden görülmektedir. Yangın olayının sonrasındaki olumsuz etkiler öncesinde alınacak tedbirlerle bertaraf edilmesi mümkündür. Bir çok bina ya da yapının uzun yıllarca yangın etkisinde kaldığı ve bilinçlerden hiç çıkmadığı dilden dile dolaştığı görülmektedir.

Ülkemizde yapı ya da bina tasarımlarında yangın durumunun olmamasını sağlayacak gerekli hassasiyet gösterilmelidir.  Bu kapsamda kaynaklar yeterli düzeye çıkarılmalıdır. Hem kaynak hem de mevzuat düzenlemesi açısından her türlü tedbir alınarak yangın güvenliği öncesinde sağlanmalıdır. Özellikle yapı tasarımından uygulamaya kadar her süreç yerinde denetlenerek gerekli tedbirlerin alınması için çaba sarf edilmelidir. Genel olarak yangın güvenliği araştırıldığında yangın etkisinin doğrusal olmayan davranışlardan oluştuğunu söylemek mümkündür.

Ayrıca yangın olayında yangının gerçekleşmesi sırasında da çok çeşitli ve büyük tehlikeler meydana gelebilmektedir. Bunlar yangının yüksek sıcaklık etkisi, yangın bileşenlerinin yangının yayılmasına etkileri, zehirli gazların insan sağlığına olumsuz etkisi, çökme ve patlama tehlikeleri, elektrik tesisatının oluşturduğu tehlikeler ile kimyasal tehlikeler.

 

Mimarlık, günümüzde daha önceki dönemlerde olduğundan çok daha karmaşık bir hale gelmiştir. Mimarlık, Mühendislik, İnşaat işlerinde tasarım süreci boyunca ve tasarım sonrasında kontrol etmeleri gereken yangın güvenliği, akustik, sürdürülebilirlik gibi birçok kriter vardır.

Bir yapının yangın güvenliğinden başta can kaybı olmak üzere, yaralanma ve mal kayıplarını en aza indirilmesinin sağlanması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu yangın güvenliği düzeyinin belirlenmesinde, yangından doğacak zararların büyüklüğü ile ülke ekonomisinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Yangın güvenliğinden amaç; can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanmasıdır. Can güvenliğinin sağlanabilmesi için insanların yangından mümkün olabilecek en kısa zamanda haberdar edilmesi, uygun kaçış yollarının sağlanması ve kaçarken ateş ve dumandan zarar görmelerinin önlenmesi gerekmektedir. Mal güvenliğinden amaç ise, binanın kendisinin ve taşınabilir malların olabildiğince koruma altına alınmasıdır.

Bunlardan başka yangın tasarımında çevre kirlenmesini sınırlandırmanın da dikkate alınması gerekmektedir. Zira büyük bir yangın sonucunda çıkan dumanlarla hava kirlenmekte ve söndürme aşamasında kullanılan ve kirlenen su ise atık su haline gelmektedir. Bu bakımdan yangının önlenmesi ya da meydana gelmeleri halinde çok büyümeden söndürülmesi önemli olmaktadır.

İnceleyebilirsiniz : https://yanginkapisiistanbul.com/en-iyi-yangin-kapisi/