yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın kompartımanlarının can damarlarını oluşturan servis ve sirkülasyon boşluklarının, yangın sırasında tehdit oluşturmasını engellemek, yangının yayılma hızını azaltmak amacıyla yangın durdurucu malzemeler kullanılır.

Yangın durdurucuların, yangın kompartımanlarının içine alınacak servislerin geçeceği delikleri yalıtmak için kullanılacağı düşünülürse, buradaki yapı elemanı, servis ve servis geçiş açıklığına en iyi şekilde uyum sağlamaları beklenir.

Belli bir süreyle tamamen yalıtmaya yarayan malzemeler içerisinde yangın durdurucuları bulunur. Bunlar; duvar, döşeme ya da tavan içerisinde kalan açıklıkları yalıtır. Yangın esnasında meydana gelen dumanın, zehirli gazların ve ısının, geçirimsiz bir bölücü yapı elemanında açılmış açıklıklardan sızmasını önlemeye yararlar.

Bir binadaki yangın dayanımlı kalıcı elemanlar arasındaki açıklıkların, yapım aşamasında yapılan hataların, tasarım aşamasında tanınan tolerans derzlerinin kapatılıp duman ve yangın geçişini kısıtlaması amacıyla yerleştirilen sızdırmazlık maddelerine yangın durdurucu ürünler denilebilir.

Yerleştirildikleri bölücü elemanın üzerindeki hataları kalıcı olarak giderirler. Bu elemanın yangın dayanım süresine eşit dayanım sürelerine sahip birer parçaları haline gelirler. Ürün tipine göre, yangına reaksiyon olarak şişerek, yayılarak, deforme olarak ya da sabit kalıp konumlarını koruyarak görevlerini yerine getirirler.

Yangın durdurucuların sızdırmaz hale getirdikleri önemli noktalar şunlardır: Yangın ayırıcı duvar ya da döşeme üzerinde sonradan kullanım amacıyla açılmış, ya da önceden işlevli olup artık gereksinim kalmamış boş açıklıklar, kablolar, kablo  demetleri, kablo tavaları, konduitler, yanıcı (plastik) ya da yanıcı olmayan (metal)- yalıtımlı ya yalıtımsız tesisat boruları, kanallar, çoklu servis girişleri, derzler, yangın ayırıcı elemanlar üzerindeki yapım aşamasına ait hatalı üretimler.

Yangın ve ya dumanın geçişini engellemek amacıyla bina içerisinde tesisatların bir yangın zonundan diğerine geçmesi durumunda, uygun bir yangın durdurucunun kullanılması 2015 yılında şart koşulmuştur

Ayrıca yine yangının bina içerisinde yayılmasını önlemek amacıyla yapılan kompartımanların etkili olabilmesi için kompartımanın etrafındaki yangına dayanıklı yapı elemanlarının birleşim noktalarının da yangına dayanıklı olması gerekmektedir.

Bu amaçla kompartıman çevresindeki yapı elemanlarının birleşim noktalarında da yangın durdurucu ürünlerin kullanılması şarttır. Diğer taraftan, test dilmiş bir yangın durdurucunun performansını etkileyen bir çok faktör vardır. Bunlar arasında yangın durdurucu uygulanacak açıklığın boyutu, bu açıklıktan geçen servislerin sayısı, boyutları ve tipleri, doğru sistemin seçilmesi ve kullanılması, açıklığın yeri ve yönü, uygulayıcının becerisi, müşterinin ihtiyaç ve isteklerini sıralayabiliriz.