yangın kapısı firması logo

Ara 14

Ateş, yangın ve güvenlik, aslında köken itibariyle insan beyninde farklı çağrışımlar oluşturmaktadır. Çünkü ilk ateşin bulunması büyük bir medeniyetin ilk adımlarının simgesidir. Yani insanın ateşi bulmadan önceki hali ile sonraki hali arasında kullanım açısından çok büyük farklıklar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ateş insan açısından gerekli bir durumdur. Öte yandan yangın elbette ateş kökenlidir ama ateşin kontrol altında tutulmayan kısmıdır. Yani faydalı bir şey için kullanılan bir ateş kontrol dışına çıkarsa doğal afet olarak nitelendireceğimiz yangın söz konusu olur. Güvenlik kavramı ise bu kontrol dışı ateş olaylarının öncesinde düşünülmesi ve uygulamaya geçirilmesi gereken tedbirleri oluşturmaktadır.

Ateşin keşfi; insanoğlunun yaşamında büyük bir rol oynamıştır. İnsanoğlu, ateşin keşfinden bugüne kadar; ateşin kullanımı konusunda kendini geliştirmeye çalışmıştır. Bu süreçte doğal yasam ve mekân koşullarını geliştiren insanlık, temel element olarak nitelendirdiğimiz ateşin; yangın kavramı ve/veya gerçeğiyle hayatımıza girmesine yönelik önlemler almaya da çalışmıştır. Önce ateş, sonra yangın ve elbette istenilmeyen doğal afetin kontrolü için ise güvenlik kavramı ortaya çıkmıştır.

İlk çağlarda yıldırımların yol açtığı “Orman yangınları” ile başlayan yangın tehlikesi; günümüzde, yasamın her alanında görülmekte; verdiği zararlar giderek artmaktadır. Öyle ki yangın sorunu; günümüzde toplum can ve mal güvenliğinin yanı sıra ülkenin gelişme kriterlerini de, etkiler biçime dönüşmektedir. Bu ister bina, ister arazi isterse de orman olsun sonucu tahmin edilemeyecek olumsuz boyutlara çıkabilmektedir. Örneğin orman yangınlarını düşünün ki; yıllarca yetiştirilmesi için çaba sarf edilen akciğerler bir anda kül oluyor. Onun için biz insan oğlu bir şeyin yangına sebep olmaması için gereken tüm tedbirleri almalıyız ve uygulamaya geçirmeliyiz.

İnsanlığın gelişiminde büyük rol oynayan ateşten vazgeçmek, ya da ateşin kontrolden çıkması ile oluşan yangının, çıkmamasını sağlamak için gerekli tüm çalışmalar planlanıp uygulamaya geçirilmelidir. Bu kapsamda gerekirse mevzuat yükümlülüklerini artırmalıyız.

Diğer bir açıdan ise büyük can ve mal kayıplarına sebep olabilecek yangın olaylarının, minimum seviyeye indirgenebilmesi için, alınabilecek bazı önlemler ile; yangınların sebep olduğu, zarar ve kayıpları en aza indirmek mümkündür. Bunun için tüm detayları değerlendirip tedbirler almalıyız.