yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangından korunmaya yönelik binalardaki kaçış yolu düzenlemelerine geçmeden önce yangın kapılarının yangın kaçış yolları için önemli bir unsur olduğunu belirtmek gerekir. Müteahhitler, firmalar, kurum ve kuruluşlar güvenlik açısından hassas bir yere sahip olan yangın kapılarını tedarikederken tecrübeli ve kaliteli üretim yapan yerleri genellikle tercih ettiği görülmektedir. Bir çok yangın olayının sonucundaki araştırmalara bakıldığında yangın kapılarının stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda stratejik bir öneme sahip olan yangın kapısı tedariki için güven yangın kapısı ürünlerini incelemeniz ve ona göre alışverişini yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Bazen asansörlerin kaçış yolu gibi düşünüldüğünü duyarız. Bu yanlış bir düşünce ve uygulamadır. Bunun için öncelikle binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikteki kaçış yolu hükmünü bir özetlemek gerekiyor. Yönetmeliğin 31.maddesine göre;

Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Yanı en üst kattan en alta kadar dışarıya güvenli bir yere çıkış sağlayan yoldur. Kaçış yolu kapsamında neler var? İsterseniz bunları bir sıralayalım;

 • Oda ve diğer bağımsız mekanlardan çıkışlar
 • Her kattaki koridor ve benzeri  geçitler,
 • Kat çıkışları,
 • Zemin kata uluşan merdivenler,
 • Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar,
 • Son çıkış

  Gibi yerler kaçış yolu kapsamında değerlendirilmektedir.

  Yönetmelikte de açıkça ifade edilmiştir ki; asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez. Kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların kapasitesi esas alınır. Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış imkanları sağlanır.  Kaçış merdivenleri bodrum katlar dahil bütün katlara hizmet verebilir.

  Değişik bölümleri veya katları, değişik tipte kullanımlar için tasarlanan veya içinde aynı zamanda değişik amaçlı kullanımların sürdürüldüğü yapılarda, yapı bütününe veya kat bütününe  ilişkin gerekler, en sıkı kaçış gerekleri olan kullanım tipi esas alınarak tespit edilir veya her bir yapı bölümüne ilişkin gerekleri ayrı ayrı belirlenir.

  Tuvaletler, soyunma odaları, depolar ve personel kantinleri gibi mekanlar, holler ve koridorlar gibi diğer mekanlara hizmet veren ancak diğer mekanlar ile aynı katta olduğu halde aynı zamanda kullanılmayan mekanların döşeme alanları, yer aldıkları katın kullanıcı yük hesaplamalarında dikkate alınmayabilir.

  Bir katı geçmeyen açık merdivenler ile bir inilerek veya çıkılarak bina dışına tahliyesi olan kata ulaşılan yürüyen merdivenler ve rampalar, bina dışına ulaşım noktasına  veya korunmuş kaçış noktasına olan uzaklıklar, tek yönde ve iki yönde korunmuş kaçış yollarına olan uzaklıklar ve Ek-5/B’de belirtilen uzaklıklara uygun olmak şartıyla, kaçış yolu olarak kabul edilir. Ancak kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen katlarda kaçış yollarının kapasite ve sayı bakımından en az yarısının korunmuş olması gerekir.